Archiwum kategorii: Stowarzyszenie

Walne Zebranie Członków-zawiadomienie

26 czerwca 2022 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Przedmiotem zebrania będzie zatwierdzenie bilansu i sprawozdania za 2021 r.

Pierwszy termin: 26.06.2022 r., godz. 11.00
Drugi termin: 26.06.2022 r., godz. 11.30

Prosimy o opłacenie zaległych składek członkowskich.

Zarząd Klubu TKKF Pegaz