Regulamin stajni

I. Zasady ogólne

 1. Każda osoba wchodząca na teren stajni ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 2. W stajni wymaga się zachowania ciszy i spokoju.
 3. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenie go na terenie obiektu. Palenie ognia lub tytoniu jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych.
 4. Na terenie stajni nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni tylko pod opieką dorosłych.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne pozostawione na terenie stajni.
 7. Samochody i przyczepy należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym.
 8. Zabrania się wprowadzania psów na stajnie. Psy mogą przebywać na terenie ośrodka na smyczy i jeśli jest potrzeba w kagańcu. Właściciel jest zobowiązany do posprzątania odchodów po swoim psie oraz pilnowania by psy nie płoszyły koni na ujeżdżalni.

II. Korzystanie ze stajni i obsługa koni.

 1. Właściciele koni prywatnych mogą korzystać z ujeżdżalni zewnętrznych, hali krytej, lonżownika, padoków, myjni.
 2. Klub udostępnia pomieszczenia dla właścicieli koni prywatnych w celu przechowywania sprzętu, paszy, rzeczy prywatnych oraz do wypoczynku.
 3. Właściciele mogą korzystać z energii elektrycznej doprowadzonej do pomieszczeń.
 4. Należy przestrzegać porządku i czystości:
 • Sprzątać po sobie i swoim koniu,
 • Odkładać sprzęt na swoje miejsce,
 • Gasić światło, zakręcać wodę.
 1. Konie mogą być czyszczone poza swoimi boksami, jednak muszą być przywiązane tylko w bezpięcznych miejscach tj. do odpowiednich haków na uwiązy. Nie wolno wiązać koni do krat.
 2. Nie wolno zostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
 3. Nie wolno bić i okaleczać koni oraz stosować innych praktyk, które są szkodliwe dla zdrowia i życia konia.
 4. Konie należy regularnie odrobaczać i szczepić oraz dokonywać korekcji kopyt.
 5. Chore konie muszą być bezwzględnie leczone.
 6. Właściciel konia ma obowiązek dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne konia.
 7. Nie wolno dokarmiać koni bez zezwolenia.
 8. Bezwzględnie nie można przejeżdżać konno przez korytarz stajni.
 9. Jeździć konno i lonżować konie można tylko w miejscach do tego przeznaczonych (ujeżdżalnie, hala, lonżownik).
 10. Klub nie odpowiada za:
 • Wypadki koni, jeżeli pozostają pod opieką właściciela lub dzierżawcy,
 • Wypadki właściciela lub dzierżawcy i konia podczas jazdy konnej, na padoku oraz w terenie,
 • Wypadki losowe właściciela lub dzierżawcy konia na terenie stajni.
 1. Właściciel zobowiązany jest do pisemnego upoważnienia osób, które zajmują się obsługą danego konia lub jazdy na nim.
 2. Za szkody na rzecz Klubu, wynikłe z winy właściciela konia, odpowiedzialność materialną ponosi właściciel.
 3. Konie karmione są paszą treściwą i objętościową trzy razy dziennie. Ilość paszy jest dostosowana do każdego konia oraz zaleceń właściciela po uprzednim poinformowaniu obsługi stajni lub osób upoważnionych do karmienia koni.
 4. Właściciele koni prywatnych mają obowiązek informowania o zmianie dotyczącej karmienia danego konia obsłudze stajni lub osobom upoważnionym.
 5. Konie codziennie mają ścielane słomą oraz co drugi dzień usuwane są nieczystości z boksu oraz usuwanie obornika przynajmniej raz na dwa miesiące.
 6. Właściciele koni powinni dostosować eksploatację koní do godzin karmienia.
 7. 0 wypuszczaniu koni na padok lub pozostawianiu koni w boksie właściciel zobowiązany jest informować stajennego.

III. Regulamin jazdy

 1. Wszystkie osoby niepełnoletnie mają obowiązek używania kasku podczas jazdy konnej.
 2. Osoby pełnoletnie podczas wyjazdu w teren lub treningów skokowych powinny zakładać kask.
 3. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym.

IV. Regulamin ujeżdżalni i hali.

 1. Jazdy odbywają się w godzinach otwarcia ośrodka: 7.00-21.00 oraz nie kolidujące z zajęciami prowadzonymi przez Klub.
 2. Wchodzenie na halę sygnalizujemy słowem „UWAGA”.
 3. Dosiadanie lub zsiadanie z konia odbywa się na linii środkowej.
 4. W sytuacji gdy jeźdźcy poruszają się w różnych kierunkach obowiązuje zasada lewej ręki (mijanie się lewym ramieniem).
 5. Pierwszeństwo mają jeźdźcy:
 • jadący na lewą rękę,
 • jadący wyższym chodem.
 1. Zabrania się puszczania koni luzem na ujeżdżalni i hali. Do tego służą padoki.
 2. Zabrania się lonżowania konia podczas trwających jazd. Chyba ze instruktor lub osoba korzystająca w danej chwili z hali lub ujeżdżalni wyrazi na to zgodę.
 3. Wszyscy mają obowiązek dbania o przeszkody, drągi oraz sprzęt pozostawiony na ujeżdżalni i hali.
 4. Osoby korzystające z ujeżdżalni, hali, lonżownika jako ostatnie są zobowiązane do gaszenia światła oraz zamykania pomieszczeń.
 5. Na ujeżdżalni i hali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

UWAGA !!!
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ DOKARMIANIA KONI !!!

Niezależnie od intencji, dokarmianie koni może prowadzić do ich zatrucia a nawet śmierci.
Dlatego też prawo do podawania zwierzętom
przysmaków oraz profesjonalnej paszy przysługuje wyłącznie obsłudze pensjonatu oraz właścicielom poszczególnych koni.

Obiekt pensjonatu jest monitorowany.

Złamanie powyższego zakazu
może być potraktowane jako
przestępstwo z art. 35 ust. 1

Ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 j.t.),
które jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Dzień bez koni jest jak… Żartuję, nie mam pojęcia jak taki dzień wygląda