Warta – Projekt FIO 2005

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt “Warta”

Nadrzędnym celem projektu było rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży i dzieci swoją najbliższą okolicą i krajoznawstwem poprzez turystykę. W ramach działań wyznaczone zostały ścieżki turystyczne i ścieżka taborowa dla niepełnosprawnych. Ścieżki dydaktyczne prezentują między innymi najciekawsze przykłady flory, zjawisk krasowych, zabytków architektonicznych. Została przeprowadzona również likwidacja dzikich wysypisk śmieci i akcje sprzątania po wylewach Warty. W trakcie realizacji projektu  odbył się warsztat fotograficzny, z którego zdjęcia posłużyły do przygotowania materiałów promocyjnych. Rejon promowany był poprzez wystawy fotograficzne (instalowane na terenie szkół, uczelni i w innych miejscach publicznych) przybliżające krajoznawczy charakter poszczególnych szlaków tematycznych, oraz folder skierowany do innych NGO, instytucji publicznych i młodzieży szkolnej. Na zbudowanych ścieżkach zorganizowano wycieczki (rajdy) dla dzieci i młodzieży ze szkół i uczelni regionu. Zorganizowano również lekcje (o charakterze warsztatowym) dla uczniów pobliskich szkół. Zorganizowana została konferencja dla przedstawicieli młodzieży, organizacji NGO, przedstawicieli szeroko rozumianych władz lokalnych. Jej celem było wspólne przedyskutowanie przyszłości rozwoju rejonu pod kontem turystyczno-krajoznawczym, możliwości powielenia projektu w innych miejscach oraz pozyskania środków na rozwój turystyki w regionie.

Autor projektu: Andrzej Wojtasik

Materiał zaczerpnięty z oficjalnej strony internetowej
Ogniska TKKF “Pegaz” w Częstochowie
(2003-2015)

Dzień bez koni jest jak… Żartuję, nie mam pojęcia jak taki dzień wygląda