Z kroniki AKJ „Argo”. Lata 1968-1981.

Z kroniki Akademickiego Klubu Jeździeckiego „Argo”

Początki studenckiego klubowego jeździectwa w Częstochowie sięgają 1968 r., kiedy to przy Akademickim Klubie Turystycznym powstała Sekcja Jeździecka, której organizatorem był Julian Wlazłowski. Studenci należący do Sekcji uczyli się konnej jazdy w stadninie w Widzowie.

Skan pierwszej strony z kroniki AKJ "Argo"
Skan pierwszej strony z kroniki AKJ „Argo”

W 1970 roku w wyniku reorganizacji Sekcji utworzono Akademicki Klub Jeździecki. Nowo powstały Klub popularyzował sport jeździecki i zapewniał swoim członkom czynny wypoczynek w stadninie koni w Widzowie. W maju 1971 roku zorganizowano pierwsze Międzyokręgowe Zawody Konne, które doczekały się kontynuacji w późniejszych latach.
W 1973 r. dzięki staraniom ówczesnego prezesa, pana Szymona Ściegiennego, Akademicki Klub Jeździecki otrzymał od Dyrekcji Stacji Inseminacji Zwierząt w Częstochowie, budynek na Grabówce, w którym zorganizowano stajnię. Bratni klub z Gliwic przekazał dla AKJ dwa konie: Agro i Grosetta. Z PGR Zagórze wydzierżawiono dwa kolejne konie, które nazwano Kobra i Alba. Za pieniądze zarobione podczas organizacji trzecich Międzyokręgowych Zawodów Konnych, ze stadniny w Widzowie zakupiono sportowego konia o imieniu Spryt. Taka ilość zwierząt pozwoliła zorganizować pierwszą szkółkę jeździecką na własnych koniach.

Sportowy koń Spryt
Sportowy koń Spryt


Wtedy również odbyły się cztery dwudniowe wycieczki do Korwinowa i Olsztyna, Nowej Wsi i Zawad. W lipcu zorganizowano pierwsze dwutygodniowe Ranczo we wsi Jamno koło Broniszewa. Konie ustawiono w stajni polowej zbudowanej z drągów i przykrytej plandekami.

Ranczo we wsi Jamno koło Broniszewa-1973 r.
Pierwsze Ranczo – 1973 r.
Polowa stajnia zbudowana z drągów i przykryta plandekami.

Stadnina koni w Skrzydlowie wypożyczyła na ranczo dwa konie: Baśkę i Kobrę. Było więc sześć koni. W ranczo brało udział 10 osób.

We wrześniu 1973 r. Klub posiadał już konie, kilka siodeł i powóz, którego remont wykonał Tadeusz Kapałka (członek zarządu) i Witold Kubat (ówczesny prezes klubu). W listopadzie 1973 r. zorganizowano pierwszego w historii klubu „Huberta”, barwną jeździecką imprezę w dniu święta konia.

1973 r. Pierwszy „Hubert”


W dniach 15-16 września 1973 roku członkowie klubu uczestniczyli na koniach w rajdzie szlakami Września, organizowanym przez Klub Kolarski „Bratki” przy PLSP wspólnie z oddziałem PTTK w Częstochowie. W miejscu upamiętniającym walki pod Mokrą uczestnicy rajdu złożyli wiązankę kwiatów. Z rąk pana mgr Andrzeja Jakubczyka klub otrzymał miniaturkę proporca Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Oprócz tego klub otrzymał pamiątkowy puchar, dyplom, a uczestnicy rajdu pamiątkowe znaczki.
W 1974 r. w AKJ szkoliła się nowa 50 osobowa grupa ludzi. Szkółkę tworzyli studenci Politechniki, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej oraz uczniowie częstochowskich szkół.

W kwietniu Klub uczestniczył konno w rajdzie przednówkowym do Ogrodzieńca organizowanym przez Politechnikę w Częstochowie.

Rajd przednówkowy do Ogrodzieńca organizowany przez Politechnikę w Częstochowie - 1974 r.
Rajd przednówkowy do Ogrodzieńca organizowany przez Politechnikę w Częstochowie – 1974 r.

W maju 1974 r. odbyły się kolejne zawody konne organizowane w ramach Wiosny Studenckiej. W tych zawodach po raz pierwszy startował członek naszego klubu, Michał Szałowski.

Zawody konne organizowane w ramach Wiosny Studenckiej - maj 1974 r.
Zawody konne organizowane w ramach Wiosny Studenckiej – maj 1974 r.

W lipcu i sierpniu członkowie klubu i uczestnicy szkółki wyjechali na Ranczo zorganizowane w miejscowości Zwierzyniec koło Panek. Nadleśnictwo w Kłobucku z pomocą leśniczego Wacława Wysockiego udostępniło budynki na bazę Rancza. W czterech dwutygodniowych turnusach uczestniczyło 48 osób. Jazda terenowa, oporządzanie koni, gotowanie posiłków i pomoc rolnikom przy żniwach, to zajęcia uczestników Rancza. W czasie wolnym grano w piłkę i zażywano kąpieli słonecznej. Wieczorami przy ognisku śpiewano piosenki i opowiadano dowcipy.

Ranczo zorganizowane w miejscowości Zwierzyniec koło Panek - wakacje 1974 r.
Ranczo zorganizowane w miejscowości Zwierzyniec koło Panek – wakacje 1974 r.
Ranczo zorganizowane w miejscowości Zwierzyniec koło Panek - wakacje 1974 r.
Ranczo zorganizowane w miejscowości Zwierzyniec koło Panek – wakacje 1974 r.

Klubowi po raz kolejny przyszła z pomocą Stadnina koni w Widzowie, która wypożyczyła na Ranczo konia pełnej krwi angielskiej Sygnała. Obozy dostarczały uczestnikom mnóstwo niezapomnianych wrażeń. W czasie deszczowego drugiego turnusu kontuzji uległa klacz Bella, którą trzeba było przetransportować na leczenie do Częstochowy. Bella jednak szybko wróciła do zdrowia i służyła jeszcze uczestnikom III i IV turnusu.

We wrześniu nasi jeźdźcy uczestniczyli w dożynkach powiatowych w Mstowie.

Dożynki Powiatowe w Mstowie - 1974 r.
Dożynki Powiatowe w Mstowie – 1974 r.


Pod koniec 1974 roku w związku z przekształceniem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w WSP, zaszła konieczność utworzenia Międzyuczelnianego Klubu Jeździeckiego. Zmianie uległ również statut Klubu. Powołano nowy zarząd. Prezesem pozostał Rafał Szałowski. W-ce prezesem do spraw Politechniki został mgr Szymon Ściegienny. W-ce prezesem do spraw WSP mgr Jacek Filipecki. Końmi zarządzał mgr Tadeusz Kapałka, sprzętem klubowym opiekowali się Roman Huszno i Jerzy Tannawski, skarbnikiem została pani Ewa Penczak, a pan Marek Nosol zajął się zaopatrzeniem koni w paszę i sprawami szkoleniowymi. Rektor WSP doc. dr Marian Jakubowski ufundował dla klubu konia, zakupionego w SK Skrzydlów. Była to gniada klacz w typie konia półkrwi angloarabskiej. Z kluczem PGR-ów w Starej Hucie została zawarta umowa, na mocy której klub kupił 3 konie. 12 listopada przedstawiciele klubu pojechali do Żabna po zakup koni. Z ok. 50 koni, wybrano trzy rosłe konie, wszystkie powyżej 160 cm wzrostu. Były to chłopskie konie, w typie koni wierzchowych z małymi wadami budowy. Konie wypożyczone ze stadniny w Skrzdlowie – Bella i Kobra – zostały zwrócone. Były członek zarządu – Michał Halkiewicz ofiarował klubowi swoje siodło – kulbakę. Politechnika ufundowała klubowi kolejnego konia, którego zakupiono od prywatnego właściciela z miejscowości Kuźnice. Była to 3-letnia klacz w typie angloaraba, maść kasztanowata. Posiadała bardzo dobry ruch i ładną sylwetkę.

W 1975 roku ze względu na likwidację stajni w Grabówce zaistniała konieczność przeniesienia klubu do innego obiektu. Po długim poszukiwaniu postanowiono przenieść klub na górę Ossona, do byłego budynku Aeroklubu, który został zbudowany na wzór dworku szlacheckiego. Stan budynku był kiepski. Po remoncie (wykonano tylko prace konieczne) wprowadzono konie. Zły stan techniczny obiektu wynagrodziły piękne okolice otaczające górę. Dukty leśne, jary, wąwozy i wzniesienia stanowiły wspaniałe warunki do prowadzenia jazd terenowych.

Klub w nowej siedzibie - Góra Ossona - 1975 r.
Klub w nowej siedzibie – Góra Ossona – 1975 r.


Rok 1981 – Ossona. Po kilku latach przerwy, w tym przełomowym dla Polski roku, kronika AKJ wznowiła swoją działalność. W trzynasty rok swej działalności AKJ „Argo” wkroczył jako gospodarz budynku na Górze Ossona, oraz właściciel 10 koni. Stan koński tworzyły: Argo, Kobra, Alba, Denis, Kama, Korla, Korea, Lelek, Mikstura, Tramp.

Korea, kobyła, 10 lat, angloarab - 1981 r.
Korea, kobyła, 10 lat, angloarab – 1981 r.

Na czele klubu jako prezes, stał kolega Andrzej Otocki, a pomagał mu Zarząd oraz pracownik etatowy kol. Andrzej Gliwiński. Jazdę prowadzili: mgr inż. Marek Orlik, mgr Jacek Filipecki, kol. Andrzej Gliwiński, kol. Jarosław Kumpin, kol. Andrzej Otocki.

AKJ na progu 1981 roku prowadził działalność w następujących kierunkach: jazda rekreacyjna dla studentów, jazda rekreacyjna dla mieszkańców Cz-wy, WF dla studentów, patrole sekcji konnej Straży Ochrony Przyrody.
Nowy rok 1981 przywitano, jak nakazuje tradycja, rajdem konnym po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.
Wiosną 1981 roku, ze względu na zaawansowany wiek i duży stopień wyeksploatowania sprzedano następujące konie: Argo, Denis, Lelek i Tramp.

Pożegnanie Argo i Trampa - 1981 r.
Pożegnanie Argo i Trampa – 1981 r.

Wszystkie cztery konie kupił zaprzyjaźniony z klubem prywatny właściciel. W miejsce sprzedanych koni zostały zakupione ze Zbrosławic dwie, trzyletnie półkrewki: Bondero i Dioda. Po okresie oswajania koni z nowym otoczeniem, rozpoczął się okres podjeżdżania. Jednocześnie zaczęto przygotowywać konie do miesięcznego rajdu po Jurze – imprezy ogólnopolskiej. Rajd odbył się we wrześniu na trasie do Ojcowa i z powrotem. 20 października 1981 roku wszyscy członkowie AKJ spotkali się na zebraniu Klubu, na którym podziękowano kol. Otockiemu za wkład pracy na stanowisku prezesa. Nowym prezesem został Piotr Rajchel.
Druga sobota listopada (14.11.1981 r.) – razem z klubem jeździeckim TKKF „Pegaz” członkowie AKJ organizowali gonitwę za lisem z okazji święta Św. Huberta.

Hubertus - 1981 r.
Hubertus – 1981 r.
Hubertus - 1981 r.
Hubertus – 1981 r.
Hubertus - 1981 r.
Hubertus – 1981 r.
Hubertus - 1981 r.
Hubertus – 1981 r.

13 grudnia 1981 – ogłoszenie stanu wojennego. Zgodnie z dekretem o stanie wojny działalność AKJ została zawieszona.
Tutaj kończą się informacje na temat działalności AKJ.

Materiał zaczerpnięto z oficjalnej strony internetowej
Ogniska TKKF “Pegaz” w Częstochowie
(2003-2015)
Opracowała: Joanna Tomczyńska
Redakcja 2021: B-it

Dzień bez koni jest jak… Żartuję, nie mam pojęcia jak taki dzień wygląda