Zarząd

Prezes Zarządu
Szymon Ściegienny, tel.  +48 600 343 650

Wiceprezes Zarządu: tel. +48 604 636 664
Zbigniew Otawski

Skarbnik
Grzegorz Gawęda, tel. +48 607 362 490

Sekretarz:
Andrzej Szymocha

Komisja rewizyjna:
Andrzej Gajda – Przewodniczący
Adam Ujma – Zastępca Przewodniczącego

Dzień bez koni jest jak… Żartuję, nie mam pojęcia jak taki dzień wygląda