Prezes Zarządu
Szymon Ściegienny, tel.  +48 600 343 650

V-ce Prezes Zarządu
Monika Łapaj, tel.  +48 507 648 973

Skarbnik
Grzegorz Gawęda, tel. +48 607 362 490

Komisja rewizyjna:
Andrzej Szymocha
Sławomir Aleksandrowicz
Wiktoria Dembska