Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 2006-2009

PFRON-logo

PFRON
System zadań zlecanych

Zadanie: Prowadzenie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek przez Ognisko TKKF „Pegaz”

W roku 2006 Ognisko TKKF „Pegaz” przystąpiło do realizacji działań z zakresu hipoterapii finansowanych w ramach programu PFRON „Partner 2006”, w 2008 „Partner III”, w 2009 roku w ramach trzyletniego programu w systemie zadań zlecanych. Dzięki dofinansowaniu, bezpłatnymi zajęciami objęto około 60 osobową grupę dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i osób dorosłych z częstochowskich instytucji i placówek zajmujących tego typu osobami. Na zajęcia przyjmowane były osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności. Hipoterapia odbywała się w większości przypadków w czasie działania placówek. Zajęcia te zostały włączone w harmonogramy pracy instytucji. Dzięki programowi PFRON, w ramach możliwości, zapewnialiśmy bezpłatny przewóz na zajęcia. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku.

Autor projektu: Wojtasik Andrzej

W dniu 04.12.2009 w Katowicach członkowie Zarządu Ogniska TKKF „Pegaz” odebrali wyróżnienie przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za zaangażowanie w działalność dla środowisk osób niepełnosprawnych i profesjonalną realizację zadań współfinansowanych przez PFRON. Wyróżnienie otrzymały cztery organizacje pozarządowe z około trzystu działających w tym zakresie w województwie śląskim.

Członkowie Zarządu TKKF Pegaz podczas odbierania dyplomu
Członkowie Zarządu TKKF Pegaz z dyplomem
Dyplom - wyróżnienie PFRON
Dyplom – wyróżnienie

Materiał zaczerpnięty z oficjalnej strony internetowej
Ogniska TKKF “Pegaz” w Częstochowie
(2003-2015)

Dzień bez koni jest jak… Żartuję, nie mam pojęcia jak taki dzień wygląda