Z kroniki Ogniska TKKF „Pegaz”. Lata 1978 – 1986.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 14 stycznia 1978 roku.

1 września 1982 roku, Julian Wlazłowski, autor Kroniki AKJ „Argo” przeniósł się do TKKF „Pegaz”. Kontynuując prowadzenie Kroniki, opisał w niej historię Ogniska.

1982

Prezesem ogniska jest doc. Rapczuk, a kierownikiem ośrodka kol. St. Płaza. Majątek ogniska stanowi: nowa stajnia, będąca w przededniu oddania do eksploatacji; budynek gospodarczo-administracyjny, 14 koni, 2 samochody, parcour, dwa padoki. Materiał koński stanowią: Giaur, Przekrój, Dubelt, Walia, Irma, Freza, Beryl, Zefir, Armanda, Nonius, Petunia, Maciek, Wojtek, Diana.

1982 rok. Konie Dubelt, Przekrój, Giaur
Konie: Dubelt, Przekrój, Giaur. (1982 r.)
1982 rok. Konie Irma, Freza, Petunia
Konie: Irma, Freza, Petunia. (1982 r.)
1982 rok. Konie Nonius, Maciek i Wojtek
1982 rok. Konie Nonius, Maciek i Wojtek
Grupa jeźdźców. Zdjęcie z archiwum Sławomira Aleksandrowicza (1982 r.)
Grupa jeźdźców.
Zdjęcie z archiwum Sławomira Aleksandrowicza (1982 r.)
Grupa jeźdźców. Zdjęcie z archiwum Sławomira Aleksandrowicza (1982 r.)
Grupa jeźdźców.
Zdjęcie z archiwum Sławomira Aleksandrowicza (1982 r.)
Grupa jeźdźców. Zdjęcie z archiwum Sławomira Aleksandrowicza (1982 r.)
Grupa jeźdźców.
Zdjęcie z archiwum Sławomira Aleksandrowicza (1982 r.)
Grupa jeźdźców. Zdjęcie z archiwum Sławomira Aleksandrowicza (1982 r.)
Grupa jeźdźców.
Zdjęcie z archiwum Sławomira Aleksandrowicza (1982 r.)

6 listopada 1982 odbył się tradycyjny bieg myśliwski „za lisem”. Był on zorganizowany przez ognisko „Pegaz” i zgromadził jeźdźców ze Skrzydlowa, AKJ-u i TKKF. Jako master bieg przygotował i poprowadził T. Kapałka.

W ostatnią niedzielę września ekipa jeździecka pod przewodnictwem inż. Marka Orlika wzięła udział w Biegu Jurajskim.

W tym czasie skład zarządu ogniska obok nowych zwolenników i miłośników jeździectwa wchodzą nestorzy i pierwsi organizatorzy jeździectwa w Częstochowie, tzn. mgr Tadeusz Kapałka, mgr inż. Szymon Ściegienny oraz mgr inż. Marek Orlik. Całością prac inwestycyjnych kieruje prezes kol. Rapczuk. Pieczę nad końmi oraz pozostałym majątkiem ogniska sprawuje kolega Stanisław Płaza.

Kryta ujeżdżalnia. (1982 r.)
Kryta ujeżdżalnia. (1982 r.)

1983

[…] Pierwsze miesiące roku nie zapowiadały specjalnych zmian. Jednak już w kwietniu sprzedany został wałach Beryl […]. W późniejszych miesiącach tego roku sprzedano również Zefira oraz Walię. Latem tegoż roku została kupiona dla ogniska 3- letnia klacz Lusii […]. W październiku kupiono kolejne klacze – Trację i Monikę. Monika jest angloarabką o wys. 130 cm (pierwszy kuc w stajni). W październiku odchodzi z ogniska dotychczasowy kierownik kol. Stanisław Płaza.
Listopad 1983 stwka koni Ogniska: Dubelt, Drużba, Irma, Freza, Giaur, Lusii, Maciek, Monika, Nonius, Petunia, Przekrój, Tracja, Tratwa, Wojtek.
Oprócz powyższych koni w stajni przebywają dwa konie prywatne.

Klacz Monika. Zdjęcie z archiwum Sławomira Aleksandrowicza (1983 r.)
Klacz Monika.
Zdjęcie z archiwum Sławomira Aleksandrowicza (1983 r.)
Koń Tratwa. Zdjęcie z archiwum Sławomira Aleksandrowicza (1983 r.)
Koń Tratwa.
Zdjęcie z archiwum Sławomira Aleksandrowicza (1983 r.)

Z dniem 1 listopada obowiązki kierownika Ośrodka Sportów Konnych TKKF „Pegaz” obejmuje Włodzimierz Słabikowski.

Dnia 21 listopada Ognisko organizuje bieg myśliwski św. Huberta. Na gonitwę przybyła zaproszona ekipa ze Stadniny Koni w Skrzydlowie w sześć koni oraz zespół AKJ Cz-wa w pięć koni. Ognisko wystawiło stawkę jedenastu koni. Jako master polowanie prowadził kol. Jacek Filipecki. Kitę lisią w tej gonitwie przypiął kol. Jan Pekaniec – pracownik Stadniny Koni w Skrzydlowie. Bieg rozpoczął upadek mastra w czasie rozprężania koni. Jaki początek, taki koniec. W trakcie gonitwy lis rozstał się niespodziewanie z koniem. Na finał odmeldowali się wszyscy oprócz lisa. Koniec polowania był więc bardzo dziwny i niespodziewany. Dopiero dwukrotne (konne i piesze) przeszukiwanie terenu gonitwy dało rezultat, tzn. odnaleziono lisa. Jeździec nie odniósł żadnych obrażeń zewnętrznych. Była to jeszcze jedna nauczka, iż tak poważne imprezy należy przygotowywać bardzo starannie i własnymi siłami. Jego koń został przyprowadzony przez gospodarza z okolic Jaskrowa.

Artykuł p.t. Zima z "Pegazem". Wycinek z gazety. (1983 r.)
Artykuł p.t. Zima z „Pegazem”. Wycinek z gazety. (1983 r.)
Konie: Lusii i Tracja (1983 r.)
Konie: Lusii i Tracja (1983 r.)
Budynek gospodarczo-administracyjny (1983 r.)
Budynek gospodarczo-administracyjny (1983 r.)

Rok 1983 został zakończony tradycyjnym biegiem oraz toastem. Nie dopisała jedynie pogoda – brak było śniegu.

Miniony rok był dla Ogniska dobry, dlatego należy sobie życzyć, aby ten Nowy, nadchodzący 1984 r. był co najmniej taki sam.

1984

W nocy z 22 na 23 marca 1984 r. w stajni Ogniska oźrebiła się klacz rasy wielkopolskiej „Balowa” (wł. prywatna). Świat zobaczyło źrebię płci żeńskiej, maści gniadej. Autor kroniki zaproponował nazwać je „Bandera”. Zarząd Ogniska postanowił, jeżeli właściciel wyrazi zgodę, kupić matkę z córką.

W kilka dni później zrobiono nareszcie porządek w powozowni. Ognisko posiada następujące pojazdy konne:
– kocz podróżny,
– kareta miejska, XIX w.,
– powóz milord, pocz. XX w.,
– kareta miejska, XIX w. (pryw.),
– powozik jednokonny,
– bryczka krakowska,
– lando czteroosobowe,
– sanie polskie,
– jednokonna bryczka polówka,
– bryczka polówka na kołach gumowych pompowanych.

1 kwietnia 1984 r. grupa konna Ogniska bierze udział w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Biegach Przełajowych w Olsztynie.

Od 15 maja Ognisko organizuje wyjazdy końmi na Promenadę. Są to wyjazdy wybitnie zarobkowe, gdyż w b.r. Ognisko nie otrzymało grosza dofinansowania. Budżet Ogniska tworzą dochody z: opłat za jazdy, opłat za szkółki jeździeckie, opłat za orszaki ślubne, opłat za imprezy rekreacyjne (dla zakładów pracy, szkół, org. społecznych i wyjazdy na Promenadę), sprzedaży obornika i usług transportowych świadczonych dwoma samochodami ciężarowymi. Mimo tak rozległej działalności zarobkowej, kryzys nie ominął również Ośrodka i zmusza do maksymalnego wysiłku wszystkich członków zaangażowanych w sprawy Ogniska. […]

29 maja 1984 r. odbyło się Walne Zebranie członków Ogniska TKKF „Pegaz”, było to zebranie sprawozdawcze. […]

8 czerwca 1984 r. Ośrodek Sportów Konnych wizytował prezes ZWTKKF kol. R. Adamczyk.

Prezes ZWTKKF w towarzystwie Kierownika Ośrodka, prowadzącego jazdę oraz właściciela Waleta
Prezes ZWTKKF w towarzystwie Kierownika Ośrodka, prowadzącego jazdę oraz właściciela Waleta
W siodle albo zaprzęgiem. Artykuł na temat TKKF Pegaz z Trybuny Robotniczej (18.09.1984 r.)
W siodle albo zaprzęgiem. Artykuł na temat TKKF Pegaz z Trybuny Robotniczej (18.09.1984 r.)

Ognisko zgodnie z wcześniejszymi planami, kupiło klacz „Balową” ze źrebakiem. Właściciel klaczy […] zgłosił córkę „Balowej” i „Aramisa” do ksiąg Stadnych Koni Wielkopolskich nadając jej imię „Agawa”.

13 września 1984 r. oźrebiła się klacz „Tratwa”, o godzinie 16.30 świat jeździecki Ogniska zobaczył pięknego ogierka, syna „Tratwy”.

17 września 1984 r. oźrebiła się klacz Drużba. Na świat przyszedł drugi ogierek z pięknymi skarpetkami na zadnich nogach. W ten sposób stawka koni Ogniska powiększyła się o dwa ogierki.

10 listopada 1984 r. w Ośrodku Sportów Konnych Ogniska TKKF „Pegaz” odbył się coroczny bieg Św. Huberta, Hubertusem zwany. Tym razem w biegu brali udział wyłącznie członkowie Ogniska. SK Skrzydlów i AKJ organizowały biegi w terminach wcześniejszych […]. Nieco skromniejsza oprawa tegorocznej gonitwy , była podyktowana również względami ekonomicznymi. O godz. 12.00 myśliwi pod wodzą mastra kol. M. Orlika ruszyli na trop lisa. Jako lis jechał kol. Z. Kostrzewski. Po trudnym pościgu, rozpoczęła się na błoniach wokół Ośrodka finałowa gonitwa. Królem polowania został kol. M. Kostrzewski (uczciwie i bez taryfy ulgowej). Polowanie zakończono tradycyjnym bigosem przy ognisku zapalonym przez króla polowania. W imprezie brali również udział członkowie, utworzonej przy „Pegazie” w m-cu wrześniu, sekcji taternictwa jaskiniowego. Bieg myśliwski odbył się w koleżeńskiej atmosferze […]. Przy ognisku zasiadł również wypróbowany przyjaciel częstochowskich koniarzy, p. Zatoń.

28 listopada 1984 r. na wniosek ZWTKKF, Urzędu Miejskiego oraz KM PZPR przeprowadzona została kontrola Ośrodka w Mirowie przez przedstawicieli Stadniny Koni w Skrzydlowie. […] Ocena komisji była pozytywna. Jeden z członków komisji wyraził zdziwienie, iż Ognisko daje sobie radę z prowadzeniem takiego ośrodka i utrzymaniem koni.

7 grudnia 1984 r. odbyło się następne Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Ogniska TKKF „Pegaz”. Zebranie owe zostało zwołane na wniosek ZWTKKF i Urzędu Miejskiego. […] Zarząd Ogniska uzyskał całkowite poparcie wszystkich członków.

Materiał zaczerpnięto z oficjalnej strony internetowej
Ogniska TKKF “Pegaz” w Częstochowie
(2003-2015)
Opracowała: Joanna Tomczyńska
Redakcja 2021: B-it
Na podstawie kopii Kroniki udostępnionej
dzięki uprzejmości pana Andrzeja Szymochy

Dzień bez koni jest jak… Żartuję, nie mam pojęcia jak taki dzień wygląda