Przyjacielem być i przyjaciół mieć – Projekt FIO 2008

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
“Przyjacielem być i przyjaciół mieć”

Projekt realizowany przez Ognisko TKKF „Pegaz” w ramach FIO w 2008 roku. Działania w ramach projektu nakierowane były na zmniejszanie różnic społecznych i ekonomicznych wynikających z ograniczeń jakie niesie ze sobą niepełnosprawność umysłowa i fizyczna. Projekt przyczynił się do integracji społecznej grup pokrzywdzonych i wzmocnił ich pozycję w życiu społecznym. Cel projektu zrealizowany został poprzez organizację cyklu warsztatów integracyjnych z zastosowaniem elementów hipoterapii, rekreacji i turystyki konnej. W warsztatach uczestniczyły dzieci z ośrodków specjalnych wraz z rówieśnikami z częstochowskich szkół. Zorganizowaliśmy również cykl zajęć z zakresu ćwiczeń relaksujących z zastosowaniem technik medytacji dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Uczestnicy warsztatów integracyjnych:

  • Zespół Szkół Specjalnych nr 45 Częstochowa
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dom Dziennego Pobytu (Częstochowa, ul. Focha)
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 23 Częstochowa
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Częstochowie
  • Szkoła Podstawowa nr 24 Częstochowa
  • Szkoła Podstawowa nr 21 Częstochowa
2008 Przyjacielem być, przyjaciół mieć - projekt FIO

Autor projektu: Andrzej Wojtasik

Materiał zaczerpnięty z oficjalnej strony internetowej
Ogniska TKKF “Pegaz” w Częstochowie
(2003-2015)

Dzień bez koni jest jak… Żartuję, nie mam pojęcia jak taki dzień wygląda