Nasza Dolina Warty – Projekt FOP 2009-2010

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - logo
Ecorys - logo
Norway grants - logo
EEA grants - logo

„Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”

Projekt „Nasza Dolina Warty”

Działania w ramach projektu nakierowane są na zmniejszenie różnic społecznych i ekonomicznych wynikających z ograniczeń jakie niesie ze sobą niepełnosprawność umysłowa i fizyczna. Projekt przyczynia się do poprawy integracji społecznej grup pokrzywdzonych i wzmacnia ich pozycję oraz zwiększa ich udziału w życiu  społecznym, pomaga w usamodzielnieniu się, poprawia ich zdrowie.

Cel realizowany jest poprzez organizację cyklu warsztatów  w okresie wiosenno-letnim w latach 2009-2010. Warsztaty prowadzone są z zastosowaniem elementów hipoterapii, rekreacji, turystyki  konnej dla osób niepełnosprawnych, metodę powszechnie stosowaną w UE.

Grupy docelowe stanowią osoby niepełnosprawne z częstochowskich ośrodków i szkół specjalnych. W warsztatach integracyjnych udział biorą również  grupy młodzieży z częstochowskich szkół i uczelni, które wspólnie z osobami niepełnosprawnymi  aktywnie włączają się w organizację imprez przeprowadzanych  na terenie wnioskodawcy.

Naszym partnerem jest stowarzyszenie “Yava”. 

Poprzez realizację projektu zmniejsza się dystans między środowiskami osób sprawnych i niepełnosprawnych eliminując wynikającą z fizycznej i psychicznej niepełnosprawności nierówność społeczną.  Uczy poszanowania praw każdego człowieka bez względu na poziom sprawności ruchowej i intelektualnej. Projekt w bezpośredni sposób  wpływa na zwiększenie spójności społecznej, posiada  integrujący wymiar środowiskowy.

W roku 2009 przeprowadziliśmy cykl warsztatów integracyjnych dla sześciu grup beneficjentów. Zajęcia prowadziliśmy od kwietnia do końca września. Warsztatami objęto trzydzieści sześć osób z placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Przeprowadzono czterdzieści dwa warsztaty oraz sześć imprez integracyjnych dla stu czterdziestu osób z częstochowskich szkół i instytucji. Uczestnicy projektu zapoznali się min. z zasadami pracy w stajni, obsługą koni, podstawami jazdy konnej. Zdobyte umiejętności prezentowali na spotkaniu integracyjnym z kolegami z częstochowskich szkół. Razem zwiedzali Dolinę Warty podczas przejażdżki wozem taborowym, wspólnie biesiadowali przy ognisku i grilu.

Projekt “Nasza Dolina Warty”. 2009-2010

Autor projektu: Wojtasik Andrzej

Materiał zaczerpnięty z oficjalnej strony internetowej
Ogniska TKKF “Pegaz” w Częstochowie
(2003-2015)

Dzień bez koni jest jak… Żartuję, nie mam pojęcia jak taki dzień wygląda