Jurajska Akademia Przygody. Młodzież. Edukacja i Kultura.

Młodzież. Edukacja i Kultura - logo
Młodzież. Edukacja i Kultura

Młodzież. Edukacja i Kultura
Projekt: “Jurajska akademia przygody” – realizacja 2005 rok
Wnioskodawca – grupa ”Amonit”
Ognisko TKKF “Pegaz” – organizacja  wspierająca                                 
Doradca z ramienia Ogniska – Andrzej Wojtasik

Pomysłodawcami i organizatorami projektu było pięć dziewczyn, które  przekazały młodzieży ze środowisk patologicznych umiejętność organizowania sobie aktywnego spędzania wolnego czasu w swoim bezpośrednim otoczeniu oraz propagowały idę kształcenia nieformalnego wśród innych organizacji pracujących z młodzieżą.

W ramach projektu zorganizowano  dwa rajdy konne po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spotkanie z rodzicami oraz prezentację fotograficzną i multimedialną dla innych grup młodzieży (ze środowisk patologicznych) i wychowawców oraz pracowników pracujących z młodzieżą.

Grupę inicjatywną tworzyły studentki pedagogiki opiekuńczej – resocjalizacyjnej, które pochodziły z rodzin patologicznych (niepełne, bezrobotne), dodatkowo mające w przeszłości kontakty z narkotykami. Innymi uczestnikami była młodzież ze środowisk patologicznych (bezrobotni rodzice, często bez wykształcenia, z licznym rodzeństwem), u której zaznaczała się tendencja do zachowań destruktywnych (włącznie z eksperymentowaniem z narkotykami) oraz wyuczona bezradność. Dla  uczestników projekt był wielką szansa żeby zacząć tworzyć nowe życie. Przełamać bezradność, zobaczyć, że można coś zrobić i zrobić to samemu. Poznanie nowych ludzi i innych miejsc dało możliwość, przynajmniej czasowego, wyrwania się z patologicznych dzielnic i środowisk. Udało się  przełamać schematy panujące w ich rodzinach i stworzyć od nowa więzi rodzinne. Nastąpiła integracja społeczności lokalnej dzięki obecności dzieci z poszczególnych dzielnic oraz poprzez zorganizowanie pokazu umiejętności zdobytych przez młodzież podczas programu. Dzięki działalności dwutorowej (przebywanie w środowisku młodzieży i zajęcia w Pegazie) zaangażowano dużą liczbę wolontariuszy (np. z naszej uczelni), którzy mieli szansę na sprawdzenie swoich możliwości i odbycie niepowtarzalnego stażu.

Materiał zaczerpnięty z oficjalnej strony internetowej
Ogniska TKKF “Pegaz” w Częstochowie
(2003-2015)

Studentki założyły Jurajską Akademię Przygody – Gazeta Wyborcza, artykuł Elizy Kwiatkowskiej – 30 marca 2005

Dzień bez koni jest jak… Żartuję, nie mam pojęcia jak taki dzień wygląda