logo zawodów Grand Tour

Grand Tour – Regulamin zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW – GRAND TOUR 2022 VI EDYCJA

VI GRAND TOUR 2022, to cykl koleżeńskich zawodów jeździeckich w dyscyplinie skoków przez przeszkody opartych na regulaminie ustalonym przez ORGANIZATORÓW.

Grand Tour składa się z czterech etapów.
Każdy etap będzie klasyfikowany i nagradzany (jako osobne zawody).
W ostatnim etapie nastąpi podsumowanie wyników ze wszystkich cykli.
W końcowej klasyfikacji rankingu Grand Tour 2022 wezmą udział zawodnicy, którzy będą uczestniczyć we wszystkich 4 etapach zawodów.

Punktacja każdego z etapów to :
1 miejsce 30 punktów,
2 miejsce 25 punktów,
3 miejsce 20 punktów,
4 miejsce 15 punktów,
5 miejsce 10 punktów,
6 miejsce 8 punktów,
7 miejsce 7 punktów,
8 miejsce 6 punktów,
9 miejsce 5 punktów,
10 miejsce 4 punkty,
pozostałe miejsca to 2 punkty dla uczestników, którzy ukończyli przejazd w normie czasowej.
Do rankingu zapisany jest zawodnik bez znaczenia na jakim koniu bierze udział. Zawody organizowane są dla osób, które nie posiadają oraz posiadają licencje OZJ i PZJ.

Konkursy:
Nr 1. do 30-40 cm „Moje pierwsze starty” dokładności bez rozgrywki (przejazd kłusem);
Nr 2. do 60 cm konkurs zwykły;
Nr 3. do 80 cm konkurs zwykły;
Nr 4. do 90 cm konkurs o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem;
Nr 5. do 100 cm dokładności z rozgrywką.

 1. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników i luzaków, koni, jak również w wypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów jak i innych zdarzeń losowych podczas Grand Tour 2022.
  Zawodnicy i właściciele koni odpowiadają osobiście za zniszczenia spowodowane przez nich samych, ich pracowników, koni oraz nie będą rościć praw do odszkodowania za zaistniałe wypadki, zdarzenia i szkody. Zgłaszając potwierdzenie udziału w zawodach, uczestnicy akceptują warunki regulaminu zawodów Grand Tour 2022.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów, konkursów, zmiany terminu lub odwołania zawodów z przyczyn pogodowych lub w wypadku braku minimalnej ilości zgłoszeń.
 3. Na miejscu zawodów uczestnicy oraz goście mają możliwość zakupienia ciepłego posiłku oraz napojów.

INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW
Koleżeńskie Zawody Jeździeckie Grand Tour 2022 – VI EDYCJA w skokach przez przeszkody:

 1. Organizator:
  ⦁ Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Pegaz, 42-202 Częstochowa ul. Mstowska 46;
  ⦁ Klub Jeździecki Rancho Zrębice, 42-256 Zrębice Pierwsze ul. Leśna 39;
  ⦁ Stajnia Biały Borek, 42-256 Biskupice ul. Zrębska 93;
  ⦁ Stajnia Pasat Wielki Bór, 42-200 Częstochowa ul. Łomżyńska 134.
 2. Miejsce i termin zawodów:
  ⦁ I Etap: 23.04.2022 Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Pegaz, 42-200 Częstochowa ul. Mstowska 46,
  ⦁ II Etap: 14.05.2022 Stajnia Biały Borek, 42-256 Biskupice ul. Zrębska 93,
  ⦁ III Etap: 28.05.2022 Klub Jeździecki Rancho Zrębice, 42-256 Zrębice Pierwsze ul. Leśna 39,
  ⦁ IV Etap + FINAŁ: 03.09.2022 Stajnia Pasat Wielki-Bór, 42-200 Częstochowa ul. Łomżyńska 134.

3. Rozpoczęcie zawodów:

 • godzina 8:00 – sprawdzenie dokumentów,
 • godzina 9:00 – rozpoczęcie konkursów.
  Dokładne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów, rodzaj konkurencji zostaną ogłoszone na stronie wydarzenia na dwa dni przed zawodami.

4. Warunki techniczne:
– parkur – podłoże trawiasto-piaszczyste – 60mx30m,
– rozprężalnia – podłoże piaszczyste.

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia można wysyłać przez stronę www.equita.pl lub mailem pegaz-klub@o2.pl (w temacie: GRAND TOUR 2022)
Zgłoszenie musi zawierać:
1) imię i nazwisko uczestnika;
2) ewentualną przynależność klubową;
3) pełna data urodzenia uczestnika;
4) informacja o aktualnych szczepieniach konia;
5) nr konkursu / konkursów (maksymalnie 4 przejazdy na konia, 2 przejazdy w jednym konkursie);
6) imię konia;
7) data urodzenia konia.

Dane osobowe będą wykorzystane tylko do zawodów Grand Tour 2022.

SĘDZIOWIE
Sędzia główny: Olga Kasprzyk
Sędzia parkuru: Zuzanna Grabowska
Sekretarz zawodów: Katarzyna Wojtasik

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Dokumenty jeźdźców i koni zgodne z aktualnym regulaminem Organizatora.
  a) Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie z adnotacją o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych, a dodatkowo oświadczenia uczestników:
  – załącznik 1 – uczestnicy pełnoletni,
  – załącznik 2 – uczestnicy niepełnoletni.
  b) Każdy uczestnik zobowiązany jest startować w schludnym stroju jeździeckim, kasku, a dzieci do lat 15 również w ochronnej kamizelce jeździeckiej.
  c) Uczestnicy są zobowiązani posiadać ubezpieczenie NNW zawodnika.
  d) Konie startujące muszą posiadać dokumenty identyfikacyjne oraz aktualne szczepienie przeciw grypie;
  e) Całkowity zakaz wstępu na parkur osobom postronnym, na parkurze może znajdować się tylko obsługa parkuru.
 2. Dokumenty należy dostarczyć do sekretarza zawodów najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursów.
 3. Opłaty
 • WPISOWE – 60 zł / od jeźdźca / – jest potwierdzeniem udziału w zawodach, które należy wpłacić najpóźniej w dniu zawodów przed rozpoczęciem konkurencji;
 • STARTOWE – 40 zł za przejazd;
 • NAGRODY- Nagrody rzeczowe przewidziane są za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
  Floot’s dla najlepszych uczestników.
  W finale puchary i dodatkowe nagrody.

UWAGI KOŃCOWE
Wszelkie protesty przyjmowane są po zakończeniu konkursu pisemnie do Sędziego zawodów po uiszczeniu opłaty 200 złotych.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. Usilnie zachęcamy wszystkie osoby działające w jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Do pobrania:
Regulamin zawodów jeździeckich Grand Tour
Oświadczenie dla pełnoletniego uczestnika
Oświadczenie dla niepełnoletniego uczestnika

Klauzula informacyjna