Regulamin organizacji jazd

Regulamin organizacji jazd w Klubie Rekreacyjno-Sportowym TKKF „Pegaz” obowiązujący od dnia 04.05.2020

W związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki, wznawiamy zajęcia jazdy konnej według nowych zasad i nowego grafiku jazd.

Odbywać się one będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Obiekt w dalszym ciągu pozostaje zamknięty dla osób odwiedzających.
O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Przed skorzystaniem z jazd konnych uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem oraz do stosowania się do niego w czasie zajęć.

Przyjmuje się, że osoba która korzysta z jazd konnych zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin.

 1. Zajęcia jazdy konnej będą odbywały się na maneżu lub w terenie. W przypadku złych warunków atmosferycznych jazdy będą odwoływane.
 2. Liczba uczestników jazd będzie ograniczona.
 3. Uczestnicy jazd:
 • będą mogli przebywać na terenie Klubu tylko według wcześniej ustalonego grafiku jazd ułożonego przez instruktora.
 • wstęp na teren Klubu tylko w maseczce i rękawiczkach. Pracownicy oraz instruktorzy zwolnieni są z noszenia maseczek.
 • muszą mięć zakryte usta i nos podczas przebywania w budynku stajni (podczas jazdy na maneżu lub w terenie maseczka nie jest konieczna).
 • muszą mieć założone rękawiczki podczas całego pobytu na terenie Klubu (mogą to być rękawiczki jeździeckie).
 • proszeni są o zaopatrzenie się w płyn do dezynfekcji rąk. Przed i po użyciu sprzętu jeździeckiego należy zdezynfekować płynem ręce.
 • przygotowujący konie do jazdy czyszczą je w boksach.
 • sprzęt dla koni przygotowuje prowadzący. Brak wstępu do siodlarni.
 • proszeni są o przyjazd już w odzieży jeździeckiej.
 • nie posiadający własnego sprzętu proszeni są o zgłoszenie informacji do instruktora.
 • proszeni są o nie przemieszczanie się po ośrodku bez potrzeby.
 • będący na jazdach muszą być zdrowi.
 1. W szatni może przebywać wyłącznie jedna osoba.
 2. W pokoju instruktorów może przebywać tylko instruktor.
 3. Na terenie Klubu prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu min. 2 metry.
 4. Na terenie Klubu mogą przebywać wyłącznie osoby uczestniczące w jazdach oraz właściciele prywatnych koni.
 5. Opiekunów czekających na dzieci uczestniczące w jazdach prosimy o pozostanie w samochodach.

Zachowujmy wszyscy w tym trudnym okresie jak najwięcej zdrowego rozsądku. Nie szarżujmy z jazdą konną, nie odwiedzajmy stajni jeśli zauważymy u siebie jakiekolwiek objawy mogące sugerować zarażenie wirusem. Dbajmy o siebie, swoich bliskich i najbliższe otoczenie.

Dzień bez koni jest jak… Żartuję, nie mam pojęcia jak taki dzień wygląda